DATA KARYAWAN

KEPALA PUSKESMAS SUNGKAI

Keadaan  tahun                    : 2013
Nama                                   : H.Muhammad  Fakhrurrozie,AMK,SKM,MAP
NIP                                      : 140 264 424                      Baru : 19710209 199103 1  001
Tempat tanggal lahir           : Martapura , 9 Februari 1971
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Laki-laki
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.A.Yani KM 76  Desa Sungkai RT 01 , Kec.SimpangEmpat
a.  Telpon   :  –
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata Tk I / III d TMT : 1-10-2012
Jabatan                                : Kepala UPT Puskesmas Sungkai
TMT Jabatan                       : 9  Januari 2009
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : S 2 Lulus Tahun : 201o
Jurusan Pendidikan             : Adm.Publik konsentrasi SDM
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Diklatpim Tk.IV Tahun :  2007
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
1.  Pelatihan Quality Assuranse tingkat Prop Kalsel Tahun 2002
2.  Pelatihan P2 TBC Tk Prop Kalsel Tahun  2003
3. Diklatfung Surveilans Epidemiologi Prop. Kalsel Tahun  2003
4.  Diklat Nasional Wasor Kusta Tahun  2006
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : F a t m a h
Ibu Rumah Tangga

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Keadaan  tahun                    : 2013
Nama                                   : laili Hidayati,SKM
NIP                  19741205 199403 2 002
Tempat tanggal lahir           :Martapura, 5 Desember 1974
Status Perkawinan              :Kawin
Jenis Kelamin                      : Perempuan
Agama                                 :Islam
Alamat Rumah                    :
Pangkat/Golongan              : Penata Muda Tk.I /III b TMT : 1-10-2007
Jabatan                                : Kepala Sub Bag Tata Usaha
TMT Jabatan                       : 1-10-2012
Alamat Kantor                    :
Kabupaten                           :
Pendidikan Terakhir            : S 1 Kesmas Lulus Tahun : 2007
Jurusan Pendidikan             :Kesehatan Masyarakat
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Tahun :  1996
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   :

 

KEPALA UNIT PPM,SURVEILAN DAN KUSTA

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : Kamarullah,S.Kep
NIP                                      : 540 016 873                     Baru : 19800918 200501 1 010
Tempat tanggal lahir           : Amuntai , 18 September 1980
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Laki-laki
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.Semarang no 121 , loktabat, Banjarbaru
a.  Telpon   :  –
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata  / III c TMT : 1-10-2013
Jabatan                                : Perawat Penyelia
TMT Jabatan                       : 1-10-2013
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : S 1 Lulus Tahun : 2008
Jurusan Pendidikan             : Ilmu Keperawatan
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun : 2005
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
1. P 2 Kusta Tahun 2006
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : Yuniar Darmayanti,A.Md
PNS

PENGELOLA PUSKESMAS PEMBANTU SUNGKAI BARU dan TB PARU

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : Gusti Shafwan
NIP                                      : 140 226 576                      Baru : 19681124 198902 1 001
Tempat tanggal lahir           : BANJARMASIN, 24-11-1978
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Laki-laki
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.A.Yani KM 76  Desa Batu Balian , Kec.SimpangEmpat
a.  Telpon   :  –
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata   Tk. I / III d TMT : 1-4-2009
Jabatan                                : Perawat Penyelia
TMT Jabatan                       : 1-10-2009
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : D III KEP Lulus Tahun : 2009
Jurusan Pendidikan             : Perawat Kesehatan
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

ADUM Tahun :  2000
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
1. Pelatihan Pengelola Pustu Tahun 1989
2. Pelatihan Surveilans Tahun 1998
3. Pelatihan Kusta Tahun 2000
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : Norhayati
Ibu Rumah Tangga

KEPALA UNIT

KESEHATAN IBU DAN ANAK DAN KB

Keadaan  tahun                    : 2009
Nama                                   : Sri Witarsih
NIP                                      : 140 265 435                      Baru : 19710118 199103 2 003
Tempat tanggal lahir           : Simpang Empat, 18 januari 1971
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Perempuan
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.A.Yani KM 69Desa Simpang Empat , Kec.SimpangEmpat
a.  Telpon   :  –
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata / III c TMT : 1-4-2012
Jabatan                                : Bidan  penyelia
TMT Jabatan                       : 1- 10  -2005
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : D III Lulus Tahun : 2011
Jurusan Pendidikan             : Kebidanan
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun :  1992
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
1. TF Bidan Tahun 1993
2. LSS Tahun 1997
3. APN Tahun 2005
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : Nor Akhmad
PNS

PENGELOLA

PUSKESMAS PEMBANTU RANTAU BUJUR

KEC.TELAGA BAUNTUNG

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : Muhammad Fahmi
NIP                                      : 140 211  588                       Baru : 19670505 198803 1 010
Tempat tanggal lahir           : Martapura , 5-5- 1967
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Laki-laki
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Gg.Wiryo Utomo  II  Martapura
a.  Telpon   :
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata TK I / III d TMT : 1-4-2010
Jabatan                                : Perawat penyelia
TMT Jabatan                       : 1-4-2010
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : D III Kep Lulus Tahun : 2010
Jurusan Pendidikan             : keperawatan
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun :  1982
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : Hamdanah
Swasta

 

PENGELOLA

PUSKESMAS PEMBANTU CINTAPURI

PENG.IMUNISASI

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : Salbani
NIP                                      : 19720707 199502 1 001
Tempat tanggal lahir           : BANJARMASIN, 7 Juli 1972
Status Perkawinan              : Duda
Jenis Kelamin                      : Laki-laki
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.A.Yani KM 76  Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpat
a.  Telpon   :  –
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata Muda Tk.I  / III B TMT : 1-10-2008
Jabatan                                : Perawat Pelaksana lanjutan
TMT Jabatan                       : 1-10-2011
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : D III Kep Lulus Tahun :2011
Jurusan Pendidikan             : Keperawatan
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun :  1995
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   :

 

 

PENG.PROG.MALARIA DAN BP UP TRASMIGRASI CINTAPURI

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : SUSLANTO
NIP                                      : 19760403  199803  2  003
Tempat tanggal lahir           : BANJARMASIN,  3 April   1976
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Laki-laki
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.Kelayan A Gg.Laila RT 5 Kel.Murung Raya Banjarmasin
a.  Telpon   :  –
b.  HP          : 0813 4975 4222
Pangkat/Golongan              : Penata Muda TK I  / III b TMT : 1-10-2012
Jabatan                                : Perawat Pelaksana
TMT Jabatan                       :
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : D III Kep Lulus Tahun : 2012
Jurusan Pendidikan             : Keperawatan
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun :  1998
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   : 1. Tahun :   –
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : Norhayati
Karyawan

BENDAHARAN UMUM PUSKESMAS

PENG.PROG.UKS/UKGS

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : NOORHAYATI
NIP                                      : 19751220  200012  2  003
Tempat tanggal lahir           : Gunung Ulin , 20   Desember   1975
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Perempuan
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.A.Yani KM 48   No 23 , Tambak Ayar Martapura
a.  Telpon   :  –
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata Muda / III a TMT : 1-4-2013
Jabatan                                : Perawat Gigi
TMT Jabatan                       : 1-4-2013
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : D IV Lulus Tahun : 2013
Jurusan Pendidikan             : Kesehatan Gigi
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun : 2001
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
1. 1.
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : Hariyadi,A.Md
PNS


PENGELOLA PROGRAM PENGOBATAN TRADISIONAL

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : Kusmeilany Dewi
NIP                                      : 19780520 200501 2 023
Tempat tanggal lahir           : Martapura, 20 Mei 1978
Status Perkawinan              :  Kawin
Jenis Kelamin                      : Perempuan
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.Jeranih RT 4/RW 2 Bawahan Selan,Kec.Mataraman
a.  Telpon   :
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Pengatur  /III c TMT : 1-4-2011
Jabatan                                : Asisten Apoteker Pelaksana
TMT Jabatan                       : 1-4-2011
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : SMF Lulus Tahun : 1996
Jurusan Pendidikan             : Asisten Apoteker
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun :  2005
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
1.Pengelolaan Obat Rasional Tahun : 2006
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   :

KEPALA UNIT

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN  GIZI MASYARAKAT

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : Zaleha,A.Md,S.ST
NIP                                      : 19780207 200501 2 013
Tempat tanggal lahir           : Negara , 7  Februari 1978
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Perempuan
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.HKSN kompl.AMD Permai Blok B3  No  87   BJM
a.  Telpon   :
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata Muda / III a TMT :
Jabatan                                : Nutrisionis Pelaksana
TMT Jabatan                       :
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5  Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : D IV Lulus Tahun : 2012
Jurusan Pendidikan             : Gizi
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun :  2005
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
1.Pelatihan tenaga Gizi Puskesmas Tahun : 2006
2. Pelatihan Kadarzi Tahun : 2007
3. Pelatihan Modisco Tahun  : 2008
4. Pelatihan pengadaan bayi Tahun : 2008
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : Romalsyah Umry
Swasta

PENGELOLA

LABORATORIUM KESEHATAN

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : Lisa Liswati,A.Md.SKM
NIP                                      : 19750803 199903 2 004
Tempat tanggal lahir           : Barabai , 3-8-1975
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Perempuan
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln Irigasi gg.Mujahiddin II Tanjung Rema Darat ,Martapura
a.  Telpon   :
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata Muda /III a TMT : 1-10-2012
Jabatan                                : Pranata Laboratorium Kesehatan  Pelaksana
TMT Jabatan                       : 19-1-2004
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : S 1 Lulus Tahun : 2011
Jurusan Pendidikan             : Kesehatan Masyarakat
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun :  1999
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
1.Pelatihan Mikroskopis Malaria Tahun :  2003
2. Pelatihan TB Paru Tahun :  2003
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : Ahmad Gazali
Swasta

Bendaharawan Barang / Peng Perkesmas
Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : Yuniar Darmayanti ,S.Kep
NIP                                      : 19820622 200604 2 013
Tempat tanggal lahir           : Tenggarong , 22 Juni 1982
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Perempuan
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Jln.Semarang no 121 , loktabat, Banjarbaru
a.  Telpon   :
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Penata Muda / III a TMT : 1-10-2012
Jabatan                                : Perawat Pelaksana
TMT Jabatan                       : 1-10-2012
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : S.1 Lulus Tahun :  2005
Jurusan Pendidikan             : Keperawatan
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun :  2006
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri   /suami     : Kamarullah,S.Kep
PNS

BIDAN DESA

BATU BALIAN

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : KHAIRDA ANAMI
NIP                                      : 19751124  200604  2  025
Tempat tanggal lahir           : BANJARMASIN, 24   Nop  1975
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Perempuan
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Desa Batu Balian RT 01 Kec.Simpang Empat
a.  Telpon   :  –
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : Pengatur / II c TMT : 1-10-2011
Jabatan                                : Bidan Terampil
TMT Jabatan                       : 10-2011
Alamat Kantor                    : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.SimpangEmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : D III Keb Lulus Tahun : 2011
Jurusan Pendidikan             : Kebidanan
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Latihan Pra Jabatan Tahun : 2007
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   : 1. KIP /K Tahun :   1997
2.  LSS Tahun  :  1999
3. APN Tahun  :  2002
4  BBLR Tahun  :  2007
5. L O U Tahun :   1996
6. PONED Tahun :   2007
Nama Isteri/Suami              :Pekerjaan Isteri                   : Sulaiman
Swasta


BIDAN DESTelaga Baru

Keadaan  tahun                    : 2014
Nama                                   : Mogie Lestari, A.M.Keb
NRPTT                                : 16.4.048.8005
Tempat tanggal lahir           : Bayanan , 4  September 1985
Status Perkawinan              : Kawin
Jenis Kelamin                      : Perempuan
Agama                                 : Islam
Alamat Rumah                    : Polindes Berkat Mulia, Desa Berkat Mulia ,Kec.Simpang Empat
a.  Telpon   : –
b.  HP          :
Pangkat/Golongan              : TMT : 1 September 2008
Jabatan                                : Bidan Desa
TMT Jabatan                       : 1  September  2008
Alamat    Kantor               : Jln.A.Yani KM 76,5 Desa Sungkai , Kec.Simpang EmpatTelp  :
Kabupaten                           : Banjar
Pendidikan Terakhir            : D III Lulus Tahun : 2007
Jurusan Pendidikan             : Kebidanan
Latihan Jabatan                 :
 1. Latihan Jabatan

Penjenjangan

(terakhir )                 :

Tahun :-
b.   Latihan DiklatTeknis/Fungsional   :
1. Pelatihan POSKESDES Tahun 2008
2. Pelatihan BBLR Tahun 2008
Nama Isteri  / Suami          :Pekerjaan Isteri                   :

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s